ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์
 
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
     ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตสินค้าหลัก 5 ชนิด ดังนี้
1. กากถั่วเหลือง ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองของบริษัทฯ จำหน่ายภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ไฮโพรมิล” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีคุณภาพสูง สม่ำเสมอ และ ได้มาตรฐาน
2. น้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” เป็นน้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลือง 100% ใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน้ำพริกเผา และอื่นๆ เป็นน้ำมันถั่วเหลืองที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพที่ไม่เป็นไข และให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
3. ฟูลแฟตซอย เป็นวัตถุดิบหลักใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ ภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย”
4. เลซิติน เป็นวัตถุดิบผสมในอาหารกุ้ง
5. ดีฮัล ซอยมีล เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนและคุณค่าอาหารอื่น ๆ สูง ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ เพื่อการเติบโตและการให้ผลผลิตสูงสุด
 VDO ตัวอย่างวอร์มเกียร์ "MOTOVARIO" ภายในโรงงาน
    คลิกเพื่อดู VDO
รูป วอร์มเกียร์ "MOTOVARIO"